Najczęstsze pytania

 

 

Co to jest "spatial ETL"?
Skrót "ETL" pochodzi od słów: "Extract, Transform, Load" - "Ekstrakcja, Transformacja, Ładowanie". "Spatial ETL" oznacza proces ekstrakcji danych przestrzennych ze źródła danych, transformacji tych danych według schematu zdefiniowanego przez użytkownika, umożliwiającego dostosowanie do wymaganego formatu i schematu bazy danych, oraz załadowania nowosformatowanych danych przestrzennych do bazy docelowej.

 

 

Wersja demonstracyjna

 

Czy udostępniana jest wersja demonstracyjna programu SprintMAP.ETL?
Tak, 30-dniowa wersja demonstracyjna dostępna jest na stronie Do pobrania. Wersja ta nie zawiera importu polskich standardów danych przestrzennych.
W przypadku zainteresowania wersją demonstracyjną SprintMAP.ETL PL o pełnej funkcjonalności (zawierającej import polskich standardów danych przestrzennych), prosimy o kontakt: .

 

 

Licencjonowanie

 

Czym różnią się od siebie licencje SprintMAP.ETL PL oraz SprintMAP.ETL?
Obie licencje oferują pełny dostęp do modułów konfiguracji, transformacji i importu formatów GIS, jednak tylko licencja SprintMAP.ETL PL umożliwia import polskich standardów wymiany i struktur głównych polskich rejestrów danych przestrzennych.

 

Czy jest dostępna licencja "pływająca"?
Tak, licencja SprintMAP.ETL PL udostępniana jest w formie klucza sprzętowego.

 

Czy można przenieść licencję na inny komputer?
Klucz sprzętowy może być użytkowany na wielu komputerach. Natomiast licencja pojedyncza przypisana jest do konkretnej maszyny i nie ma możliwości przeniesienia jej na inny komputer.

 

Co oznacza data serwisowania widoczna w oknie "O SprintMAP.ETL"?
Jest to data zakończenia serwisowania oprogramowania. Serwisowanie trwa przez okres jednego roku, liczonego od daty aktywacji licencji. W tym czasie możliwa jest aktualizacja programu SprintMAP.ETL do nowszej wersji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

Szczegółowe zasady licencjonowania programu zostały opisane na stronie Licencjonowanie.

 

 

Instalacja programu i rejestracja licencji

 

Jakie dodatkowe oprogramowanie jest wymagane aby uruchomić SprintMAP.ETL?

  • Licencja ArcGIS for Desktop 10.1 lub 10.2 (Basic, Standard lub Advanced) lub licencja ArcGIS Engine Runtime, oraz
  • .NET Framework 4.

 

Ile wolnego miejsca na dysku wymaga instalacja programu?
Do instalacji programu SprintMAP.ETL potrzeba przynajmniej ok. 330 MB wolnego miejsca na dysku.

 

Jak poprawnie wypełnić pole „Ślad sprzętowy” podczas rejestracji licencji pojedynczej? Jakie dane powinny zostać wpisane?
Ślad sprzętowy jest to niepowtarzalny ciąg znaków umożliwiający identyfikację sprzętową komputera. Odpowiednie dane są dostępne z okna programu SprintMAP.ETL w menu: Ustawienia → Ślad sprzętowy. Wyświetlony ciąg znaków należy skopiować do pola „Ślad sprzętowy” w formularzu rejestracyjnym.

 

Instalacja oprogramowania i rejestracja licencji zostały szczegółowo opisane w Instrukcji użytkownika i Przewodniku po instalacji (pdf).

 

Przy próbie otwarcia programu SprintMAP.ETL pojawia się komunikat "Invalid Product Code". Co należy zrobić aby uruchomić program?
Z menu Start wybrać: SprintMAP.ETL → ESRILicenseConfigurator i odznaczyć wszystkie nieużywane (nieposiadane) licencje ArcGIS. W przypadku dalszych problemów z uruchomieniem programu prosimy o kontakt.