O programie

 

SprintMAP.ETL (Extract, Transform, Load) to uniwersalny zestaw narzędzi pozwalający zautomatyzować procesy zmiany struktur danych, ich harmonizacji i integracji w hurtowniach danych przestrzennych. Silnikiem aplikacji jest innowacyjny mechanizm tranzycji (przejścia), pozwalający łączyć dane pochodzące z różnych źródeł, formatów i układów współrzędnych w jeden model. Oprogramowanie ma budowę modułową – każdy z modułów odpowiada za kolejny etap procesu.

Oprogramowanie SprintMAP.ETL operuje na formatach geobaz ESRI i działa jako rozszerzenie ArcGIS for Dektop.  Wymagania systemowe ▸▸

Moduł Importu umożliwia integrację danych zapisanych w formatach nieobsługiwanych przez środowisko ESRI do geobazy ESRI, z zachowaniem struktury tych danych. Obsługuje powszechnie używane formaty GIS oraz standardy wymiany i struktury głównych polskich rejestrów danych przestrzennych. a także standardy i formaty używane w serwisach internetowych dostarczających dane przestrzenne. 
Lista formatów ▸▸

Model konwersji danych

Moduł Transformacji pozwala na wykonanie przekształcenia i zapis danych po transformacji w docelowej geobazie ESRI. Transformacji mogą podlegać atrybuty i geometria obiektów, z zachowaniem związków pomiędzy identyfikatorami klas powiązanych relacyjnie.

Broszura infromacyjna

Menu importu danych

 

 

Moduł Konfiguracji służy projektowaniu modelu przekształcenia danych. Zróżnicowane narzędzia transformacji zostały zebrane w zestawach zgodnych z ich zastosowaniem, co ułatwia odnalezienie potrzebnych funkcji. Moduł wyposażony jest w tryb testowania i debugowania, dzięki któremu można szybko odnaleźć i usunąć błędy w projektowanych modelach transformacji.

 

 

Menu konwersji danych