Licencjonowanie

 

 

Oprogramowanie SprintMAP.ETL licencjonowane jest na 3 oddzielnych zasadach w zależności od funkcjonalności modułu:

Moduł konfiguracji udostępniany jest na licencji darmowej (freeware).

Moduły transformacji i importu używają licencji komercyjnej.

 

 

Dostępne są dwa rodzaje licencji komercyjnej:

SprintMAP.ETL PL – aktywuje moduły transformacji, importu powszechnie używanych formatów GIS i importu polskich standardów danych przestrzennych. Jest dostępna w formie klucza sprzętowego.

SprintMAP.ETL – aktywuje moduł transformacji i importu powszechnie używanych formatów GIS. Jest dostępna w formie licencji pojedynczej.

 

 

Klucz sprzętowy oferowany jest w formie klucza zwykłego lub sieciowego. Licencja udzielana jest bezterminowo, z możliwością aktualizacji programu do nowszej wersji przez rok od daty jej aktywacji.

Klucz zwykły (Sentinel) upoważnia do instalacji oprogramowania na dowolnej liczbie stanowisk (komputerów), z zastrzeżeniem, że równoczesne użytkowanie może się odbywać wyłącznie na jednym stanowisku, w którym aktualnie zainstalowany jest klucz sprzętowy.

Klucz sieciowy (Sentinel Net) upoważnia do instalacji oprogramowania na dowolnej liczbie stanowisk (komputerów), a z oprogramowanie może równocześnie korzystać do 5 lub do 10 użytkowników (w zależności od zakupionej wersji klucza).

 

Licencja pojedyncza jest przypisana do konkretnego stanowiska (komputera) za pomocą tzw. śladu sprzętowego. Licencja udzielana jest bezterminowo, z możliwością aktualizacji programu do nowszej wersji przez rok od daty jej aktywacji. Uruchomienie modułów na innych stanowiskach wymaga zakupu osobnych licencji.

 

 

 

Zapoznaj się z cennikiem oraz warunkami zakupu.